TÌM KIẾM
HOTLINE: 0962 16 26 16

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Kết Luận UBND TP.Hà Nội việc xem xét xử lý vi phạm Khu đô thị Thanh Hà
Trang chủ > Tin tức > Dự án Thanh Hà Cienco 5 > Kết Luận UBND TP.Hà Nội việc xem xét xử lý vi phạm Khu đô thị Thanh Hà
01 - Văn bản xử lý tồn tại của khu đô thị Thanh Hà khắc phục để tiếp tục xây dựng.

Kết Luận UBND TP.Hà Nội việc xem xét xử lý vi phạm Khu đô thị Thanh Hà

Bất động sản Ancasa Land xin gửi tới quý khách hàng văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc xem xét xử lý các vi phạm tồn tại của Khu đô Thị Thanh Hà A, Khu đô thị Thanh Hà B.

Tại cuộc họp, Ngày 24/10/2023, tại trụ sở UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuần đã chủ trì cuộc họp xem xét báo cáo của Sở Xây Dựng xử lý vi phạm tồn bại của Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng (Văn bản số 8562/SXD-TTr ngày 20/10/2023), Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (Văn bản số 31/BC-QLXD ngày 12/10/2 của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuần thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau;

Các nội dung chỉ đạo đối với dự án Thanh Hà

1. Nhiệm vụ tham mưu, báo cáo UBND Thành phố việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B đã được UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tại Thông báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 của Văn phòng UBND Thành phố. Đến nay, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố giao chậm; sự phối hợp của các đơn vị liên quan chưa kịp thời. Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo theo Mục 4 Thông báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 nêu trên; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

2. UBND Thành phố thống nhất cho phép tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn cấp Giấy phép xây dựng (theo quy định pháp luật tại thời điểm xây dựng công trình và hiện hành), không có vi phạm về quy hoạch, đất đai, xây dựng; để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, người dân có liên quan trong việc khai thác, vận hành các công trình trong khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Cụ thể:

– Lô đất B1.1: phù hợp với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết được duyệt, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 519/SXD-QLXD ngày 16/01/2020 thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Nhà ở thấp tầng, thuộc đối tượng miễn phép xây dựng, đủ điều kiện triển khai đầu tư.

– Các lô đất B1.2 – B1.4; B2.2 – B2.5; A1.1- A1.3; A2.1- A2.7: Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ Thiết kế cơ sở, trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định theo quy trình quy định, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng.

3. Đối với các công trình tại khu đô thị Thanh Hà AKĐT Thanh Hà B có vi phạm trật tự xây dựng, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai, các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan:

– Thống kê, rà soát, phân loại cụ thể các hình thức vi phạm trật tự xây dựng của các công trình (công trình hỗn hợp tại các lô đất B1.1-CHC01, B1.1- CHC03, B1.3-HH03, B1.4-HH01, B1.4-HH02, B2.1-HH01, B2.1-HH02; các công trình do nhà đầu tư thứ phát, người dân xây dựng; các nhà xưởng – nhà kho tạm, tự chuyển đổi sang công trình thương mại, dịch vụ; Trụ sở công ty xây dựng tạm trên đất cây xanh,…);

Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013; Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 21/11/2017; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và các quy định có liên quan, lập phương án xử lý vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục hậu quả (xác định rõ các hạng mục phải tháo dỡ, thu hồi, tồn tại,… yêu cầu Nhà đầu tư có cam kết thực hiện); cùng thống nhất phương án xử lý (hình thức Biên bản làm việc có Lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký, đóng dấu), để Sở Xây dựng chủ trì, thay mặt liên ngành báo cáo, trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

Như vây, UBND TP. Hà Nội đang sát xao xử lý các tồn đọng và cho phép xây dựng trở lại đối với các vị trí không sai phạm.