TÌM KIẾM
HOTLINE: 0962 16 26 16

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Chung cư Mường Thanh Viễn Triều
Trang chủ > Mường Thanh Viễn Triều > Chung cư Mường Thanh Viễn Triều

Tìm kiếm

Chung cư Mường Thanh Viễn Triều

anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1422 OC2B Viễn Triều

Tòa OC2B, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 70.56m2
Phòng ngủ 2 phòng ngủ
Ban công 1 ban công
Nhà vệ sinh 2 nhà vệ sinh
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1126 OC2B Viễn Triều

Tòa OC2B, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 58.80m2
Phòng ngủ 2 phòng ngủ
Ban công 1 ban công
Nhà vệ sinh 2 nhà vệ sinh
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 632 OC2B Viễn Triều

Tòa OC2B, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 70.56m2
Phòng ngủ 2 phòng ngủ
Ban công 1 ban công
Nhà vệ sinh 2 nhà vệ sinh
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 628 OC2B Viễn Triều

Tòa OC2B, Mường Thanh Viễn Triều

Diện tích 65.66m2
Phòng ngủ 2 phòng ngủ
Ban công 1 ban công
Nhà vệ sinh 2 nhà vệ sinh
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1018 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 61.74m2
Phòng ngủ 2 phòng ngủ
Ban công 1 ban công
Nhà vệ sinh 2 nhà vệ sinh
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1128 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 65.66m2
Phòng ngủ 2 phòng ngủ
Ban công 1 ban công
Nhà vệ sinh 2 nhà vệ sinh
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1118 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 61.74m2
Phòng ngủ 2 phòng ngủ
Ban công 1 ban công
Nhà vệ sinh 2 nhà vệ sinh