TÌM KIẾM
HOTLINE: 0962 16 26 16

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Tòa OC2A

Tòa OC2A

anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 732 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 70.56m2 Mặt tiền Liên hệ Hướng Tây Nam Đường/phố Liên hệ
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 730 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 70.56m2 Mặt tiền Liên hệ Hướng Tây Nam Đường/phố Liên hệ
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1426 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 58.8m2 Mặt tiền Liên hệ Hướng Đông Nam Đường/phố Liên hệ
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1424 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 58.80m2 Mặt tiền Liên hệ Hướng Đông Nam Đường/phố Liên hệ
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1420 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 58.80m2 Mặt tiền Liên hệ Hướng Đông Nam Đường/phố Liên hệ
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1018 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 61.74m2 Mặt tiền Liên hệ Hướng Đông Nam Đường/phố Liên hệ
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1128 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 65.66m2 Mặt tiền Liên hệ Hướng Tây Nam Đường/phố Liên hệ
anh-dai-dien-bao-gia-chung-cu-b21-hh03c-thanh-ha

Căn 1118 OC2A Viễn Triều

Tòa OC2A, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang

Diện tích 61.74m2 Mặt tiền Liên hệ Hướng Đông Nam Đường/phố Liên hệ