TÌM KIẾM
HOTLINE: 0962 16 26 16

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
6 Thay đổi quan trọng liên quan đến cấp sổ đỏ có hiệu lực từ 2021
Trang chủ > Tin tức > Tin thị trường > 6 Thay đổi quan trọng liên quan đến cấp sổ đỏ có hiệu lực từ 2021
Giấy phép xây dựng có thời hạn khi cấp sổ đỏ

6 Thay đổi quan trọng liên quan đến cấp sổ đỏ có hiệu lực từ 2021

Từ ngày 08/02/2021, Có 6 thay đổi liên quan đến việc cấp lại sổ đỏ, cấp mới. Các chi phí làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian, địa điểm sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng đất vẫn chưa hiểu rõ, thậm chí chưa năm được thông tin này. Do đó, Trong tương lai rất có thể xảy ra tranh chấp đáng tiếc.

Dưới đây, Sàn Ancasa Land sẽ tổng hợp 6 thay đổi liên quan tới việc cấp mới, cấp lại sổ đỏ.  Những thay đổi này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ đầu năm 2021.

1. Thay đổi thứ nhất: Người dân được chọn thời gian và địa điểm làm sổ đỏ kể cả tại nhà.

Tại nghị định 148/2020/ND-CP, Quy định cho phép người sử dụng đất, chủ sử hữu tài sản gắn liền với đất được làm sổ đỏ  ngay tại nhà. Với các thủ tục nhanh gọn, đơn giản chi tiết như sau:

+ Tùy theo nhu cầu, người dân có thể lựa chọn địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ túc đăng ký đất đai/tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, chỉ cần thỏa thuận trước với văn phòng hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất tại tại nơi có đất.

Lưu ý: Việc thỏa thuận và giải quyết thủ tục này không được quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND tỉnh quy định.

+ Các địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thị thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa. Trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận tại địa điểm ngoài trụ sở văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sàn gắn liền với đất.

Với quy định này, Việc xin cấp sổ đỏ sẽ không mất quá nhiều thời gian, công sức để đến làm thủ tục tại cơ quan chức năng như trước. Quy định này được đánh giá khác cởi mở giúp ích rất nhiều cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Thay đổi thứ 2: Thêm cơ quan được quyền cấp/cấp đổi/cấp lại sổ đỏ.

Theo nghị định 148/2020/NĐ-CP, bắt đầu từ ngày 08/02/2021 sẽ có thêm một cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ đó là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (theo quy định hiện hành thì chỉ có văn phòng đăng ký đất đai). Với việc bổ sinh này thì kể từ ngày 08/02/2021, Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đều là những cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ nhà đất.

Đối với các địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì nơi thực hiện các thủ tục nên trên là văn phòng đăng ký quyền sử đụng đất cấp tỉnh, huyện cụ thể trong đó:

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ xin cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ xin cấp, cấp đổi,  cấp lại sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

3. Thay đổi thứ 3: Thêm 1 loại giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với cá nhân, hộ gia đình trong nước.

Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có giấy phép xây dựng nhà ở . Đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng (theo điểm A, khoản 1, điều 31 nghị định 43/2014/NĐ-CP) đã được pháp luật quy định hiện hành.

Tuy nhiên, Theo nghị định 148 có hiệu lực từ 08/02/2021, hộ gia đình, cá nhân trong nước muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng. Như vay, điểm mới của quy định này đó là việc công nhận cả giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn, hay còn được gọi là giấy phép xây dựng tạm.

Bên cạnh giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn, các giấy tờ khác để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở vẫn giữ nguyên theo quy định hiền hành. Cụ thể bao gồm:

+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước howjc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05/07/1994.

+ Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết (nếu có)…

4. Thay đổi thứ 4: Mở rộng điều kiện cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở.

Theo quy định cũ tại điểm a, khoản 1 điều 32 Nghị định 43/2014. Một trong những điều kiện để hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư được cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở đó là:

+ Phải có giấy phép xây dựng công trình (trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật)

+ Theo quy định mới, điều kiện đã được nới rộng hơn, theo đó công nhận cả giấy phép xây dựng công trình có thời hạn. Từ ngày 08/02/2021, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có giấy phép xây dựng công trình hoặc giấy phép xây dựng công trình có thời hạn (đối với trường hợp phải xin phép) để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Giấy phép xây dựng có thời hạn khi cấp sổ đỏ

Giấy phép xây dựng có thời hạn khi cấp sổ đỏ

5. Thay đổi thứ 5: Dồn điền đổi thửa không còn được cấp đổi sổ đỏ mà chỉ được cấp mới.

Dồn điền đổi thửa là việc hộ gia đình, cá nhân đổi quyền sử dụng đất một hay nhiều mảnh đất nông nghiệp của mình cho một hay nhiều hộ gia đình, cá nhân khác nhằm tập hợp các mảnh đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của mình thành một hệ thống (một dải đất rộng), trên cơ sở đó canh tác đất nông nghiệp được thuận tiện, hiệu quả hơn.

Đối với quy định cũ, những trường hợp được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khi thực hiện dồn điền đổi thưc, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất. Khi quy định mới ban hành ngày 08/02, dồn điển đổi thửa sẽ được cấp sổ đỏ mới thay vì cấp đổi như trước.

Các bước xin cấp sổ đỏ đất khi dồn điền đổi thửa được thực hiện như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ chính như đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ cá nhân (sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân), sổ đỏ đã cấp, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật…

Bước 2: Người sử dụng đất đem nộp hồ sơ trên tại văn phòng đăng ký đất đai. Cơ quan này sẽ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận xử lý nếu hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện cấp sổ đỏ cho người đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có sổ đỏ mới sẽ tiến hành trao cho người sử dụng đất, đồng thời cập nhật, chỉnh lý thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính của địa phương.

6. Thay đổi thứ 6: Cấp sổ đỏ mới khi dồn điền đổi thửa trong trường hợp đất bị thế chấp

Để thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ mới trong trường hợp này, người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho văn phòng đăng ký đất đai. Cơ quan này có trách nhiệm thông báo về trường hợp này cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp để xác nhận việc đăng ký thế chấp. Việc trao sổ đỏ mới sẽ được thực hiện đồng thời giữa 3 bên gồm: Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Người sử dụng đất sẽ ký và nhận sổ đỏ mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp. Đồng thời, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao lại sổ đỏ cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Nguồn: batdongsan.com.vn