TÌM KIẾM
HOTLINE: 0962 16 26 16

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Tiền rẻ “mùa 2” với lãi suất 2%/năm hỗ trợ Doanh Nghiệp
Trang chủ > Tin tức > Tin thị trường > Tiền rẻ “mùa 2” với lãi suất 2%/năm hỗ trợ Doanh Nghiệp
Gói tiền rẻ mùa 2 lãi suất 2% hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Tiền rẻ “mùa 2” với lãi suất 2%/năm hỗ trợ Doanh Nghiệp

Nền kinh tế Việt Nam chuẩn bị đón tiền rẻ “mùa 2”. Với chính sách này, Liệu thị trường chứng khoán (TTCK) có bùng nổ khi trước đó đang chứng kiến đà lao dốc. Năm 2009, Với chính sách tương tự thì thị trường chứng khoán năm 2009 đã bùng nổ. Liệu năm 2022, Với chính sách này thì câu hỏi đặt ra TTCK liệu có hồi phục và bùng nổ hay không. Khi lượng tiền đổ vào TTCK đang giảm vậy với gói vay này liệu lịch sử có lặp lại như năm 2009. Chi tiết cụ thể như sau:

Gói tiền rẻ mùa 2 lãi suất 2% hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Gói tiền rẻ mùa 2 lãi suất 2% hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Ngày 20/05/2022, Chính phủ đã ban hành nghị định số 31 về hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vay vốn. Ngân sách nhà nước chi khoảng 40.000 tỷ đổng, tương ứng khoảng 1 triệu tỷ đồng tín dụng nằm trong ưu đãi này để hỗ trợ doanh nghiệp (theo tính toán của Bộ Tài chính trước đó).

Đối tượng được áp dụng vay gói tiền rẻ “mùa 2”

– Ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (sau đây gọi là khách hàng) thuộc một trong các trường hợp sau:

+  Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582),

Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

+  Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

– Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất theo nghị định số 31

+ Việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

+ Ngân sách nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất để các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng.

+ Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

+ Khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá nội bộ của ngân hàng thương mại, sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất đúng mục đích, có trách nhiệm trong việc phối hợp với ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất.

+ Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Điều kiện để được hỗ trợ lãi suất

1. Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

2. Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

3. Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:

a) Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

b) Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

Thời hạn cho vay và mức lãi suất

  1. Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.
  2. Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định tại khoản 1 của nghị định 31.

Trên đây, Bài viết nói về gói vay với lãi suất 2%/năm trong gói kích cầu của nhà nước theo nghị định 31. Với bài viết này giúp các chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chính sách vay, đối tượng cũng như lãi suất của gói hỗ trợ này.