TÌM KIẾM
HOTLINE: 0962 16 26 16

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Hà Nội ra văn bản tạm dừng việc phân lô tách thửa, hợp thửa
Trang chủ > Tin tức > Tin thị trường > Hà Nội ra văn bản tạm dừng việc phân lô tách thửa, hợp thửa
Sở Tài Nguyên & Môi Trường Hà Nội tạm dừng việc phân lô, Tách thử, hợp thửa

Hà Nội ra văn bản tạm dừng việc phân lô tách thửa, hợp thửa

(Ancasa Land), Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định tạm dừng phân lô tách thửa đối với đất nông nghiệp ở các quận, huyện, thị xã, trừ một số trường hợp cụ thể.

Mục đích của việc tạm dừng phân lô tách thửa đối với đất Nông Nghiệp.

Để đẩy mạnh công tác quản lý của Nhà nước trong việc tách thử, hợp thửa trên địa bàn. Do đó, Sở Tài Nguyên & Môi trường đã ra công văn tạm dừng phân lô, tách thử để rà soát lại việc phân lô, chia tách thửa, san hạ đất để xây dựng. Do có nhận được các thông tin phản ánh tình trạng phân lô, tách thửa, xây dựng hạ tầng có dấu hiện vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng tại quận, huyện, thị xã.

Sở cũng đề nghị rà soát lại từ năm 1/1/2017 đến hết ngày 31/1/2022 đối với các thửa đất trên 500m2 (gồm thửa đất nông nghiệp, có đất ở và đất nông nghiệp cùng thửa đất, đã được cấp giấy chứng nhận và cho phép chuyển mục đích sử dụng.

Sở Tài Nguyên & Môi Trường Hà Nội tạm dừng việc phân lô, Tách thử, hợp thửa

Sở Tài Nguyên & Môi Trường Hà Nội tạm dừng việc phân lô, Tách thử, hợp thửa

Ngoài ra, Các địa phương cũng cần kiểm tra, rà soát, báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến viện phân lô, tách thửa, hợp thửa. Đồng thời, Các địa phương đề xuất, kiến nghị cụ thể về các nội dung như điều kiện thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất tại địa phương; các trường hợp không được phép tách thửa đất; việc quản lý đối với thửa đất có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu; thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung trên diện tích đất không phải là đất ở…

Các địa phương tạm dừng việc tiếp nhận việc phân lô, tách thửa.

Sở yêu cầu các địa phương tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Thời gian tạm dừng cho đến khi UBND TP. Hà Nội thông báo quy định cụ thể.

Các quận, huyện, thị xã chỉ được tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất, hợp thửa đất đối với thửa đất ở (toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở) đảm bảo điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất thực hiện theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 49 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; điểm 11 Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT.

Một số trường hợp được phân lô, tách thửa đất nông nghiệp

– Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tự nguyện trả lại đất cho nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng tặng cho quyền sử dụng đất để làm nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ nghèo, nhà cho người có công với cách mạng… Các thửa đất này sau khi chia tách đảm bảo các điều kiện tương tự quy định tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND TP;

– Tách thửa đất để phân chia thửa đất theo quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; quyết định hoặc bản án của TAND, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh;

– Tách thửa đất do chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Các thửa đất do nhà nước tách thửa để giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận đầu tư; Các trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; phân chia tài sản thừa kế, ly hôn theo quy định của pháp luật 2.

Sở Tài nguyên & Môi trường yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, cho đến khi có quy định, hướng dẫn của UBND TP. Hà Nội, Sở Tài nguyên & Môi trường.

Trên đây, bài viết tổng hợp về việc tạm dừng phân lô, tách thửa của sở Tài nguyên & Môi trường.